Monday, April 11, 2011

Lectures / Föreläsningar

(Dog related) lectures I have attended as of 2011:

Physical training & Rehabilitation for dogs
February 2011

Obedience training
February 2011

A good relationship (between human & dog)
March 2011

First Aid (for dogs)
April 2011

___________________

"Hund"- föreläsningar jag varit på fr.o.m. 2011:

Fysträning och rehabiliterig för hund
Föreläsare: Marie Söderström-Lundberg
Feb 2011

Grundlydnad
Föreläsare: Maria Hagström
Feb 2011

Bra relation - om samspelet mellan människa & hund
Föreläsare: Kent Svartberg
Mars 2011


Första Hjälpen
Föreläsare: JR Hundcenter
April 2011