Saturday, April 10, 2010

Utställningsresultat

HP (Hederspris) x 6

CK (Certificate Quality) x 2

CAC (Certifikat) x 1

BIM (Bäst i motsatt kön) x 1

Junior BIR (Bäst i ras) x 1

James har inte ställts ut under 2009 men 2010 är året han kommer återvända till utställningsringen.